اخبار سایت " بایگانی مطالب سایت

گزارش تصویری اختصاصی : پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی : پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...

تصاویر همایش سه سالگان حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه

تصاویر همایش سه سالگان حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه

همایش سه سالگان حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...

تصاویر آماده سازی و تدارک سفره حضرت رقیه در حسینیه مرکزی مبارکه

تصاویر آماده سازی و تدارک سفره حضرت رقیه در حسینیه مرکزی مبارکه

آماده سازی و تدارک سفره حضرت رقیه در حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...