گالری تصاویر " بایگانی مطالب سایت

تصاویر جلسه هیات امناء حسینیه مرکزی در دفتر امام جمعه مبارکه

تصاویر جلسه هیات امناء حسینیه مرکزی در دفتر امام جمعه مبارکه

تصاویر جلسه هیات امناء حسینیه مرکزی در دفتر امام جمعه مبارکه

ادامه مطلب ...

گزارش تصویری اختصاصی : پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی : پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...

تصاویر همایش سه سالگان حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه

تصاویر همایش سه سالگان حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه

همایش سه سالگان حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...