گالری تصاویر " بایگانی مطالب سایت

گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در حسینیه مرکزی – شب نهم

گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در حسینیه مرکزی – شب نهم

گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در حسینیه مرکزی – شب نهم

ادامه مطلب ...

گزارش تصویری اختصاصی: مراسم شبیه خوانی و تعزیه شهادت حضرت علی اکبر در حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی: مراسم شبیه خوانی و تعزیه شهادت حضرت علی اکبر در حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی: مراسم شبیه خوانی و تعزیه شهادت حضرت علی اکبر در حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...

گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در شب هشتم محرم – حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در شب هشتم محرم – حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در شب هشتم محرم – حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...