عزاداری مردم شهر مبارکه در روز عاشورا- حسینیه مرکزی مبارکه

استفاده از تصاویر با ذکر منبع بلامانع است.

img_0095 img_0125

img_0068 img_0078

img_0062 img_0067

img_0053-2 img_0059-2

img_0051-2 img_0053

img_0046 img_0050-2

img_0033-2 img_0043

1x4a0656 img_0027-2

1x4a0641 1x4a0653

1x4a0628

1x4a0613

1x4a0605

1x4a0599

1x4a0590

1x4a0585