اقامه نماز ظهر عاشورا در حسینیه مرکزی مبارکه

استفاده از تصاویر با ذکر منبع بلامانع است.

1x4a0716

img_0120

img_0117 img_0119

img_0115 img_0117

img_0104 img_0112

1x4a0718 1x4a0720

1x4a0712 1x4a0714

1x4a0708 1x4a0710

1x4a0705 1x4a0707

1x4a0701 1x4a0703

1x4a0695 1x4a0699

1x4a0691 1x4a0692

1x4a0677 1x4a0688

1x4a0673