مراسم سیاهپوش کردن حسینیه مرکزی مبارکه برگزار شد

IMG_3494 IMG_3468IMG_3472 IMG_3471

IMG_3485 IMG_3488

IMG_3502 IMG_3484

IMG_3507 IMG_3506 IMG_3512 IMG_3508IMG_3514 IMG_3541IMG_3529 IMG_3545IMG_3557IMG_3479 IMG_3475  IMG_3536