گزارش تصویری اختصاصی : همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه(سری اول)

IMG_4052 IMG_4059

IMG_4036 IMG_4040 IMG_4041 IMG_4045

IMG_3983 IMG_3986 IMG_4029 IMG_4036

IMG_3960 IMG_3968 IMG_3971

  IMG_3924 IMG_3932 IMG_3951