گزارش تصویری اختصاصی : همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه مرکزی مبارکه(سری دوم)

IMG_4252 IMG_4255 IMG_4260

IMG_4234 IMG_4240 IMG_4243 IMG_4247

IMG_4181 IMG_4198 IMG_4228 IMG_4230

IMG_4079 IMG_4083 IMG_4095 IMG_4117