گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در شب چهارم محرم – حسینیه مرکزی مبارکه

IMG_4709 IMG_4711 IMG_4717

IMG_4688 IMG_4702 IMG_4703

IMG_4637 IMG_4642 IMG_4653

IMG_4580

IMG_4588 IMG_4598

IMG_4561

IMG_4578 IMG_4585 IMG_4586

IMG_4551 IMG_4561 IMG_4569

IMG_4536 IMG_4537 IMG_4540

IMG_4511 IMG_4521 IMG_4523