گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در حسینیه مرکزی مبارکه – شب پنجم

IMG_4901 IMG_4922 IMG_4929

IMG_4876

IMG_4796 IMG_4850 IMG_4870

IMG_4788 IMG_4789 IMG_4794

IMG_4841

IMG_4827 IMG_4832 IMG_4840

IMG_4808 IMG_4812 IMG_4821

IMG_4804 IMG_4805 IMG_4806

IMG_4773 IMG_4780

IMG_4765 IMG_4768 IMG_4769

IMG_4743 IMG_4744 IMG_4756