گزارش تصویری اختصاصی:حضور توریست اتریشی در حسینیه مرکزی مبارکه و مصاحبه با واحد رسانه

IMG_1664 IMG_1669IMG_1652 IMG_1657 IMG_1661

IMG_1641 IMG_1645 IMG_1649