گزارش تصویری اختصاصی: حضور توریست لهستانی در حسینیه مرکزی مبارکه و مصاحبه با واحد رسانه

IMG_5384 IMG_5382

IMG_5373 IMG_5377 IMG_5380