گزارش تصویری اختصاصی: همایش احلی من العسل در حسینیه مرکزی مبارکه برگزار گردید

عکس: عبداله جعفری

IMG_5513 IMG_5514

IMG_5504 IMG_5506 IMG_5507 IMG_5509

IMG_5501 IMG_5494 IMG_5502 IMG_5503

IMG_5478 IMG_5488 IMG_5492 IMG_5493

IMG_5474 IMG_5475 IMG_5476 IMG_5478

IMG_1794 IMG_5470 IMG_5472 IMG_5473