گزارش تصویری اختصاصی:عزاداری مردم شهر مبارکه در حسینیه مرکزی مبارکه شب هفتم

IMG_5627

IMG_5602 IMG_5616 IMG_5637

IMG_5583 IMG_5592 IMG_5597

IMG_5572 IMG_5573 IMG_5578

IMG_5559 IMG_5562 IMG_5565

IMG_5536 IMG_5544 IMG_5550

IMG_1902 IMG_5530 IMG_5534

IMG_1821 IMG_1837 IMG_1882