گزارش تصویری دریافتی: عزاداری مردم شهر مبارکه در حسینیه مرکزی مبارکه شب هفتم

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۴-۰۰ دریافتی

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۵۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۵۵ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۵۷

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۴۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۵۱ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۵۳

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۴۳ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۴۶ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۴۷

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۳۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۴۰ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۴۳

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۳۲ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۳۴ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۳۷

photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۲۶ (3) photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۲۹ photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۸_۱۰-۱۳-۳۱