گزارش تصویری اختصاصی: مراسم شبیه خوانی و تعزیه شهادت حضرت علی اکبر در حسینیه مرکزی مبارکه

IMG_6008 IMG_6029 IMG_6035 IMG_6044

IMG_5999 IMG_6004 IMG_6005

IMG_5972 IMG_5956 IMG_5977IMG_5933 IMG_5941 IMG_5949

IMG_5876 IMG_5922 IMG_5931

IMG_5857 IMG_5863 IMG_5872