گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری مردم شهر مبارکه در حسینیه مرکزی – شب نهم

IMG_6147 IMG_6160

IMG_6134 IMG_6141 IMG_6145

IMG_2548 IMG_6101 IMG_6113

IMG_2530 IMG_2535 IMG_2536

IMG_2506 IMG_2510 IMG_2527

IMG_2480 IMG_2488 IMG_2504

IMG_2437 IMG_2443 IMG_2456

IMG_2365 IMG_2386 IMG_2399