گزارش تصویری اختصاصی: مراسم عزاداری روز تاسوعا در شهر مبارکه برگزار گردید

IMG_6329 IMG_6334 IMG_6335

IMG_6322 IMG_6324 IMG_6327

IMG_6291 IMG_6297 IMG_6315

IMG_6272 IMG_6269 IMG_6277

IMG_6255 IMG_6257 IMG_6264

IMG_6447 IMG_6450 IMG_6251

IMG_6393 IMG_6432 IMG_6436

IMG_6409 IMG_6416 IMG_6427

IMG_6381 IMG_6383 IMG_6388

IMG_6354 IMG_6370 IMG_6364

IMG_6338 IMG_6340