گزارش تصویری اختصاصی:فعالیت خادمان حسینیه مرکزی مبارکه در محرم سال ۱۳۹۶

IMG_2476 IMG_2495

IMG_2453 IMG_2459 IMG_2466

IMG_2423 IMG_2427 IMG_2434

IMG_2394 IMG_2415 IMG_2422

IMG_2384 IMG_2389 IMG_2391

IMG_6503 IMG_2355 IMG_2375

IMG_6108 IMG_6480 IMG_6483

IMG_2498 IMG_6092 IMG_6104