گزارش تصویری اختصاصی: عزاداری روز عاشورا در حسینیه مرکزی مبارکه

IMG_6688 IMG_6686

IMG_6647 IMG_6658 IMG_6663 IMG_6665

IMG_3018 IMG_3020 IMG_6634 IMG_6640

IMG_2982 IMG_2985 IMG_3007 IMG_3016

IMG_2945 IMG_2958 IMG_2970 IMG_2976

IMG_2883 IMG_2894 IMG_2908 IMG_2926

IMG_2838 IMG_2858 IMG_2865 IMG_2876