حسینیه مرکزی مبارکه به مناسبت فرارسیدن ماه محرم با حضور مسوولین و مردم مبارکه سیاه پوش گردید.

IMG_9999 IMG_9998 IMG_9997 IMG_9995 IMG_9970 IMG_9976 IMG_9980 IMG_9986 IMG_9969 IMG_9960 IMG_9959 IMG_9956 IMG_0028 IMG_0007 IMG_0017 IMG_0019 IMG_0023 IMG_9951 IMG_9947 IMG_0031