اسلایدر اول

آخرین مطالب

عیادت امام جمعه ، شهردار و اعضای هیئت امناء حسینیه مرکزی مبارکه از حاج محمد رحیمی

عیادت امام جمعه ، شهردار و اعضای هیئت امناء حسینیه مرکزی مبارکه از حاج محمد رحیمی

پس از اتمام جلسه هیئت امناء امام جمعه ، شهردار و اعضای هیئت امناء حسینیه مرکزی مبارکه از خادم الحسین (ع) حاج محمد رحیمی در بیمارستان محمد رسول الله مبارکه عیادت کردند.

ادامه مطلب ...

تصاویر جلسه هیات امناء حسینیه مرکزی در دفتر امام جمعه مبارکه

تصاویر جلسه هیات امناء حسینیه مرکزی در دفتر امام جمعه مبارکه

تصاویر جلسه هیات امناء حسینیه مرکزی در دفتر امام جمعه مبارکه

ادامه مطلب ...

گزارش تصویری اختصاصی : پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی : پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...