اسلایدر اول

آخرین مطالب

گزارش تصویری اختصاصی:هیئت عزاداری جوانان و نوجوانان عاشورایی در حسینیه مرکزی مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی:هیئت عزاداری جوانان و نوجوانان عاشورایی در حسینیه مرکزی مبارکه

هیئت عزاداری جوانان و نوجوانان عاشورایی در حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...

اهدا یکباب خانه توسط خانم شوکت ایرانپور به حسینیه مرکزی مبارکه

اهدا یکباب خانه توسط خانم شوکت ایرانپور به حسینیه مرکزی مبارکه

در اقدامی خداپسندانه خانم شوکت ایرانپور یک دانگ از شش دانگِ یک باب خانه واقع درمبارکه را وقف حسینیه مرکزی نمود.

ادامه مطلب ...

گزارش تصویری اختصاصی:تشییع پیکرشهید احمدرضا شریفیان وسخنرانی شهردار مبارکه

گزارش تصویری اختصاصی:تشییع پیکرشهید احمدرضا شریفیان وسخنرانی شهردار مبارکه

تشییع پیکرشهید احمدرضا شریفیان و سخنرانی شهردار مبارکه در حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...