اسلایدر اول

آخرین مطالب

تصاویر عزاداری روز شهادت امام جعفر صادق(ع) در شهر مبارکه

تصاویر عزاداری روز شهادت امام جعفر صادق(ع) در شهر مبارکه

تصاویر عزاداری دسته جات در روز شهادت امام جعفر صادق (ع) در حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...

بازدید اعضاء هیئت امناء از روند پیشرفت ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

بازدید اعضاء هیئت امناء از روند پیشرفت ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

بازدید اعضاء هیئت امناء از روند پیشرفت ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...

تصاویر حرکت قافله ی عزاداری از حسینیه مرکزی به سمت مقبره سادات موسوی نسب روز شهادت حضرت علی(ع)

تصاویر حرکت قافله ی عزاداری از حسینیه مرکزی به سمت مقبره سادات موسوی نسب روز شهادت حضرت علی(ع)

تصاویر حرکت قافله ی عزاداری از حسینیه مرکزی به سمت مقبره سادات موسوی نسب روز شهادت حضرت علی(ع)

ادامه مطلب ...