اسلایدر اول

آخرین مطالب

بازدید اعضاء هیئت امناء از روند پیشرفت ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

بازدید اعضاء هیئت امناء از روند پیشرفت ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

بازدید اعضاء هیئت امناء از روند پیشرفت ساخت حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...

تصاویر حرکت قافله ی عزاداری از حسینیه مرکزی به سمت مقبره سادات موسوی نسب روز شهادت حضرت علی(ع)

تصاویر حرکت قافله ی عزاداری از حسینیه مرکزی به سمت مقبره سادات موسوی نسب روز شهادت حضرت علی(ع)

تصاویر حرکت قافله ی عزاداری از حسینیه مرکزی به سمت مقبره سادات موسوی نسب روز شهادت حضرت علی(ع)

ادامه مطلب ...

تصاویر حضور هیات های عزاداری در شب شهادت حضرت علی(ع) – حسینیه مرکزی مبارکه

تصاویر حضور هیات های عزاداری در شب شهادت حضرت علی(ع) – حسینیه مرکزی مبارکه

تصاویر حضور هیات های عزاداری در شب شهادت حضرت علی(ع) در حسینیه مرکزی مبارکه

ادامه مطلب ...